Пројекат „Свака лименка се рачуна у Еко-школама“

 

Наша школа се укључила у пројекат од ове школске године и реализована су прва предавања и радионице на тему правилне употребе и значају рециклаже лименки. Ученицима нижих разреда, члановима Еко-патроле, кооринаторка Еко-школе и наставница биологије Зорица Милосављевић је 18.11.2019.  приказала презентацију о процесу производње лименки и великом утрошку природних ресурса, њиховој правилној употреби у домаћинствуи институцијама, али и  значају рециклаже како би се природа и природни ресурси што више сачували.

Ученицима седмог разреда је на часу биологије приказана презентација након које су ученици на прикупљеним лименкама приказали правилно одлагање у кутије које су за то намењене, а налазе се у свакој учионици.

Пројекат „Свака лименка се рачуна у Еко-школама“ из домена циркуларне економије, подржава раздвајање отпада, рециклажу и одговорно понашање свих актера у одрживом управљању отпадом, које води ка поновној употреби материјала, без отпада („зеро-wасте“).

 

Пројекат је активан у Еко-школама од 2017. године, подржан од RECAN фондације. Један део пројекта рализује се кроз презентације/радионице и поделу едукативног материјала Еко-школама. Други део подстиче сакупљање употребљених алуминијумских лименки, које постају вредна сировина, 100% се рециклирају и то бесконачно. Еко-школе сарађују са локалним сакупљачима секундарних сировина, који врше откуп лименки. Додатно, RECAN Фондација награђује на крају сваке школске године Еко-школе које предају у откуп највише лименки, мерено у килограмима.