Пројекат- Велики лов на биљку- нижи разреди

  

Пројекат је отпочео у септембру месецу. Ученици су учествовали у шетњи размишљања, мапирању и изради мапе станишта.

 

                                                                                                                                                                                                 Учитељице Стевка Лазовић и Анка Џамбасовић