Наш успешни математичар- Петар Лекић

Најуспешнијем математичару шестог разреда школе на Златибору објављено је решење конкурсног задатка у Математичком листу бр. 1 од ове године. Петар је рeшавао математичке заврзламе и у веома отежавајућим околностима за учење. Један је ПЕТАР. Браво!